فروش آب تانکری


عنوان خدمت

فروش آب تانکری

کد خدمت

۲-۲۰

 شرح خدمت

قیمت فروش آب برای موارد خاص (مانند فروش به کشتی‌ها، شناورها، تانکرهای خدماتی و موارد مشابه) با تصویب هیات مدیره شرکت تعیین می‌گردد. همچنین به هیات مدیره شرکت اجازه داده می‌شود قیمت آب (تحویل عمده) به مناطق آزاد را با توجه به صرفه و صلاح شرکت، شیوه تامین آب و با در نظر گرفتن متوسط قیمت‌های دریافتی قبل از اجرای طرح، تعیین نماید. (تبصره ۷ تعرفه ابلاغی شماره ۹۲/۱۰۰/۱۷۶۰۴ مورخه ۹۲/۱۲/۲۳ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و نامه شماره ۹۲/۴۹۸۰۴/۲۰۰ مورخه ۹۲/۱۲/۱۲ وزارت نیرو)

 مدارک مورد نیاز

درخواست متقاضی آب

 فرم‌های مرتبط