نصب سیفون اضافی


عنوان خدمت

نصب سیفون اضافی

کد خدمت

۲-۱۱

 شرح خدمت

به آپارتمان‌ها و مجموعه‌های مسکونی، تجاری و اداری که تاسیسات لوله‌کشی داخلی مجزا دارند در صورت وجود امکانات فنی شرکت انشعاب‌های متعدد واگذار خواهد کرد لیکن در صورتی که تاسیسات لوله‌کشی داخلی این واحدها مجزا نباشد، یک انشعاب واگذار می‌شود (آیین‌نامه عملیاتی ۲۸-۴) برای مصارف مشترک مجموعه‌ها و مجتمع‌ها نظیر موتورخانه‌های شوفاژ، پارکینگ و مصارف عمومی، یک انشعاب اشتراکی واگذار می‌شود. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۲۸-۴) در مواردی که مشترک درخواست واگذاری سیفون اضافی فاضلاب نماید در صورت وجود امکان فنی، با دریافت هزینه‌های مقرر واگذاری بلامانع است. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۲۸-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- تسویه‌حساب قبض آب‌بها به تاریخ روز
۲- درخواست کتبی مشترک

 فرم‌های مرتبط

۱- اخذ مجوز حفاری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۶

اخذ مجوز حفاری

 دریافت/ مشاهده

 ۴۲