واگذاری انشعاب آب


عنوان خدمت

واگذاری انشعاب آب

کد خدمت

۱-۰۱

 شرح خدمت

در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه‌گیری (کنتور) با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید (بند ۱۷-۴ آیین‌نامه عملیاتی) هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند برای هر واحد مسکونی، تجاری، عمومی، تولیدی و غیره در محدوده خدماتی شرکت درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنماید. قبول درخواست برقراری (یا تغییر در مشخصات) انشعاب منوط به شرایط زیر است:
الف) شرکت ظرفیت و امکانات لازم جهت برقراری یا تغییر انشعاب مورد نیاز متقاضی را در محل تقاضا داشته باشد.
ب) ملک مورد نظر متقاضی کاملا محصور و عملا منفک از املاک مجاور بوده و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهرداری مشخص شده باشد.
ج) موانعی برای انجام کار شرکت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) متقاضی هیچ گونه بدهی بابت بهای آب و فاضلاب در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکت‌های آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو نداشته باشد. (۲۳-۴)
تشکیل پرونده جهت عقد قرارداد و برقراری انواع انشعاب‌ها (آب و فاضلاب) و برخورداری از نرخ‌های مخفف منوط به ارائه مدارک مورد قبول شرکت می‌باشد. (آیین‌نامه عملیاتی ۲۴-۴) در مواردیکه منافع ملک به شخصی واگذار گردیده است و شخص اخیر تقاضای برقراری انشعاب را داشته باشد، علاوه بر مدارک مربوطه ارائه تعهدنامه مبنی بر جوابگویی و جبران هرگونه خسارتی که از برقراری انشعاب به هر نحو به ملک یا اموال مالک ملک، وارد شود الزامی است. (آیین‌نامه عملیاتی ۱-۲۴-۴) حق انشعاب و هزینه‌های مربوط به آن از مالک یا متقاضی دریافت می‌شود، ولی انشعاب به نام و منحصرا متعلق به ملک مورد نظر خواهد بود. در هر حال دریافت حق انشعاب و هزینه‌های مربوط از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه به نام پرداخت‌کننده یا متقاضی و همچنین انعقاد قرارداد برقراری انشعاب با متقاضی یا صدور پروانه بهره‌برداری از انشعاب به نام متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود. (آیین‌نامه عملیاتی ۲-۲۴-۴)

 مدارک مورد نیاز

۱- کپی کارت ملی مالک     ۲- کپی شناسنامه مالک     ۳- کپی و اصل سند مالکیت یا قولنامه یا قرارداد واگذاری زمین     ۴- کپی و اصل پروانه ساختمانی     ۵- قبض آب همسایه مجاور     ۶- کد پستی
(به ازای هر واحد یک سری کپی مدارک فوق)

 فرم‌های مرتبط

۱- قرارداد واگذاری انشعاب آب و فاضلاب یا تجدید قرارداد قبلی
۲- اخذ مجوز حفاری


ردیف

کد مدرک

عنوان مدرک

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

 FRCS۰۲

قرارداد واگذاری انشعاب آب و فاضلاب یا تجدید قرارداد قبلی

 دریافت/ مشاهده

 ۵۳

 ۲

FRCS۰۶

اخذ مجوز حفاری

  دریافت/ مشاهده

۴۲