کسب رتبه برتر در زمینه پایش سخت‌افزاری مخازن و شبکه توزیع آب در بین شرکت‌های آب و فاضلاب


شرکت آب و فاضلاب در بین شرکت‌های آب و فاضلاب شهری کشور موفق به کسب رتبه برتر در زمینه پایش سخت‌افزاری مخازن و شبکه توزیع آب شد.
شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری