شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری در جشنواره شهید رجایی به عنوان دستگاه خدمات‌رسان برتر انتخاب شد

جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیران دستگاه‌های مختلف اداری در محل سالن غدیر شهرکرد برگزار شد.

جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و مدیران دستگاه‌های مختلف اداری در محل سالن غدیر شهرکرد برگزار شد. در این جشنواره از مجموع ۴۸ دستگاه شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری به عنوان دستگاه برتر انتخاب شد. همچنین در بخش شاخص‌های عمومی و تخصصی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری حایز رتبه دوم شناخته شد و تندیس این جشنواره به همراه لوح تقدیر را از استاندار چهارمحال و بختیاری دریافت کرد.