کسب رتبه شایسته تقدیر امور فرهنگی دینی

کسب رتبه شایسته تقدیر امور فرهنگی دینی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری در بین شرکت‌های آبفای سراسر کشور

 

در ارزیابی فعالیت‌های سال ۹۴ امورفرهنگی دینی شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور، شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری رتبه شایسته تقدیر را دریافت کرد. در این لوح که با امضای مشاور وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو ارسال شده است، آمده است: با توجه به شایستگی و توانمندی‌های متعهدانه و دلسوزانه حضرتعالی آن شرکت موفق شده است، در زمینه انجام فعالیت‌های فرهنگی و دینی رتبه شایسته تقدیر را در میان شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی سراسر کشور در سال ۱۳۹۴ کسب نماید بدینوسیله ضمن تشکر از حضرتعالی، امیدوارم در سایه الطاف الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) همواره موفق و موید باشید.