صد درصد جمعيت شهري استان از آب آشاميدني سالم برخوردار است

مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري: 100 درصد جمعيت شهري استان از آب آشاميدني سالم برخوردار است.

قدرت‌الله بيگلري، روز پنجشنبه، در نشست بررسي طرح‌هاي چهارمحال و بختياري در بخش‌هاي آب و کشاورزي، با حضور معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تعداي از مسولان ملي اظهار داشت: اکنون افزون بر ۵۸۳ هزار نفر در ۴۰ شهر استان به وسيله ۲۲۱ هزار و ۴۱۰ انشعاب، از آب آشاميدني سالم استفاده مي‌کنند.
وي طول خطوط انتقال آب چهارمحال و بختياري را ۳۳۵ کيلومتر اعلام و تأکيد کرد: يک هزار و ۶۲۱ کيلومتر شبکه توزيع آب نيز در شهرهاي استان وجود دارد. بيگلري تعداد چاه‌هاي مربوط به تأمين آب شهرهاي چهارمحال و بختياري را ۱۸۲ حلقه برشمرد و افزود: از اين تعداد ۱۳۴ حلقه فعال و ۴۸ حلقه خشک شده است.
وي به برخورداري ۳۱۱ هزار نفر در هشت شهر چهارمحال و بختياري از خدمات جمع‌آوري فاضلاب اشاره و تصريح کرد: اين ميزان ۵۳ درصد کل جمعيت شهري استان است. مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري با اشاره به وجود ۱۱۶ هزار و ۴۸۸ انشعاب جمع‌آوري فاضلاب در استان بيان داشت: طول خطوط انتقال فاضلاب اين استان ۸۵ کيلومتر و طول شبکه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب يک هزار و ۶۳ کيلومتر است.
وي اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري در سال گذشته ۱۲۷ ميليارد و ۷۱۰ ميليون ريال اعتبار جذب و هزينه کرد.
بيگلري عنوان داشت: تعداد ۱۵ شهر اخذ تبصره سه و کمک‌هاي مردمي براي ايجاد و توسعه تأسيسات آب و فاضلاب، واگذاري عمليات بهره‌برداري و امور مشترکين ۱۰ شهر به طور کامل به بخش خصوصي، کاهش آب بدون درآمد از طريق اجراي اصلاح شبکه و نشت‌يابي و تعمير و نگهداري پيشگيرانه، خريد و نصب بيش از ۴۰ دستگاه شير فشارشکن در شهرها به منظور کاهش هدرروي آب و افزايش عمر شبکه توزيع آب، انعقاد قرارداد BOT تصفيه‌خانه فاضلاب بلداجي، واگذاري نصب انشعابات آب و فاضلاب و حوادث شهرها به بخش خصوصي، انعقاد قرارداد هيدروپاور و توليد برق از خطوط انتقال آب، واگذاري بهره‌برداري تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب به بخش خصوصي، واگذاري خدمات مشترکين به دفاتر پيشخوان خدمات دولت، کنترل و پايش تأسيسات آب آشاميدني در شش شهر استان از طريق سامانه تله‌متري از مهمترين برنامه‌هاي شرکت آب و فاضلاب شهري در راستاي تحقق اهداف سال است.
وي به مشارکت مردم چهارمحال و بختياري براي اجراي شبکه جمع‌آوري فاضلاب در شهرهاي استان اشاره و اظهار کرد: براي شهرک فرهنگيان فارسان هر مشترک ۱۰ ميليون ريال، شهر گندمان هر مشترک هشت ميليون ريال، شهر گوجان هر مشترک ۱۰ ميليون ريال، شهر نقنه هر انشعاب آب خانگي ۵۰۰ هزار ريال، فاضلاب خانگي به ازاي هر واحد ۴۰۰ هزار ريال و غيرخانگي به ازاي هر متر مکعب ۵۰ هزار ريال، شهر بروجن به ازاي هر واحد انشعاب آب خانگي يک ميليون ريال و به ازاي هر واحد فاضلاب خانگي ۵۰۰ هزار ريال، شهر سفيددشت هر مشترک ۲۰ ميليون ريال، شهر اردل هر مشترک ۱۰ ميليون ريال، شهر ناغان هر مشترک ۱۲ ميليون ريال، باباحيدر هر مشترک ۱۲ ميليون ريال، شهرکرد ساختمان هاي داراي پروانه تا سه واحد ۱۰ درصد حق انشعاب آب و فاضلاب، پردنجان هر مشترک يک ميليون ريال، گهرو هر مشترک ۱۰ ميليون ريال و دستنا هر مشترک ۱۰ ميليون ريال براي اجراي شبکه جمع‌آوري فاضلاب مشارکت کرده‌اند.
مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري ادامه داد: اکنون هفت طرح نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي ۲۸ تا ۸۳ درصد، مربوط به شبکه‌هاي جمع‌آوري فاضلاب در شهرهاي استان فعال است.
وي بيان کرد: با تکميل اين طرح‌ها ۳۹ هزار و ۹۰۰ متر مکعب در شبانه‌روز به ظرفيت تصفيه‌خانه‌ها و ۲۸۴ کيلومتر به ظرفيت شبکه‌هاي فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري افزوده مي‌شود.
بيگلري يادآور شد: تسريع در اجرا و تکميل پروژه انتقال آب بن - بروجن با توجه به کاهش منابع زيرزميني آب، تأمين آب آشاميدني از منابع آب زيرزميني، کاهش بارندگي، پايين رفتن سطح آب‌هاي زيرزميني، افزايش غلظت نيترات، خشکسالي‌هاي اخير و کمبود پراکندگي بارش از مهمترين مشکلات چهارمحال و بختياري در حوزه آب و فاضلاب شهري به شمار مي‌رود.
وي عنوان کرد: افزايش کدورت آب چشمه کوهرنگ به دليل افزايش درجه حرارت و تبديل فرايند بارش از برف به باران، هدرروي سالانه دو ميليون متر مکعب آب در اين طرح، نياز ۳۰۰ ميليارد ريالي براي پکيج‌هاي تصفيه آب به منظور کاهش کدورت آن، بالا بودن قيمت تمام‌شده به دليل کوهستاني بودن، مصرف انرژي زياد به دليل پمپاژهاي چند مرحله‌اي، فرسودگي بخش قابل توجهي از شبکه‌هاي آبرساني و کمبود اعتبار براي اصلاح شبکه‌هاي آب از چالش‌هاي شرکت آب و فاضلاب شهري چهارمحال و بختياري است.
چهارمحال و بختياري بيش از ۹۰۰ هزار نفر جمعيت دارد که بيش از ۵۸ درصد جمعيت استان در مناطق شهري سکونت دارد.