برگزاری دوره آموزش اطفاء حریق در شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری

به همت دفتر حافظت و ایمنی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری یک دوره آموزشی اطفاء حریق با استفاده از مربیان مجرب به مدت 3 روز برای 100 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

به همت دفتر حافظت و ایمنی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری یک دوره آموزشی اطفاء حریق با استفاده از مربیان مجرب به مدت ۳ روز برای ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد. به گفته خانم حافظی کارشناس دفتر حافظت و ایمنی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری افراد شرکت کننده در این دوره آموزشی با استفاده از امکانات به صورت تئوری و عملی با انواع حریق و روش‌های اطفاء آن آشنا شدند. وی گفت برای تمامی شرکت کنندگان گواهی مربوطه صادر و به آنان اهدا خواهد شد.