مرحله مصاحبه آزمون استخدامی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری برگزار شد


در پی برگزاری آزمون استخدامی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری که ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، ۳۰ نفر از راه‌یافتگان به مرحله بعد که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند. مرحله مصاحبه و سنجش اطلاعات تخصصی متناسب با رشته خود را برگزار کردند. در این مصاحبه آقایان میرزاپور متخصص کانون‌های ارزیابی و ایرجی نماینده شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به همراه مهندس بیگلری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و معاونین شرکت به مدت ۳ روز مصاحبه با شرکت‌کنندگان را انجام دادند. در این رقابت ۳۰ نفره ۱۵ نفر در رشته‌های فن‌آوری اطلاعات، کارشناس خدمات مشترکین، کارشناس انبار و تدارکات، کارشناس ایمنی و حفاظت، کارشناس بودجه، کارشناس مالی، کارشناس منابع آب تعمیرات و نگهداری از تاسیسات، کارشناس بهره‌برداری و کیفیت، کارشناس بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب و کارشناس طراحی تاسیسات فاضلاب جذب شرکت آب و فاضلاب استان خواهند شد.