تجدید میثاق کارکنان آبفا استان با شهدای گمنام

تجدید میثاق کارکنان آبفا استان با شهدای گمنام/ تپه نورالشهدا شهرکرد/ ۹ فروردین ۱۳۹۶