تصفیه خانه آب سامان

تصفیه خانه آب سامان

مهندس بیگلری مدیر عامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری و مهندس رحمانی مدیر امور زیربنایی سازمان برنامه وبودجه کشور سرکار خانم مهندس رهسپار و مدیر کل سازمان برنامه بودجه استان و روند پیشرفت احداث و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب استان و تصفیه خانه آب سامان بازدید کردند.

<< 1 2 3 4 5  ... >>